W sytuacji gdy znajdziemy zwierzęce zwłoki nie powinniśmy ich brać na ręce ani w ogóle dotykać, ponieważ można ulec zarażeniu niebezpiecznymi chorobami odzwierzęcymi. W takim przypadku należy bezzwłocznie zadzwonić pod numer straży miejskiej (na terenie Poznania: 986) i poinformować o znalezieniu zwłok. Straż miejska ma obowiązek przyjęcia oraz rozwiązania takiego zgłoszenia z pomocą odpowiednich służb.

Jeżeli zwierzę jest w ciężkim stanie, także nie należy go dotykać, ponieważ może być w szoku i dotkliwie nas pokąsać, a co za tym idzie zarazić nas chorobami (m.in. wścieklizną). W takiej sytuacji należy również zadzwonić pod numer straży miejskiej i poinformować o tym.

W przypadku zadrapania lub pokąsania przez zranione zwierze należy jak najszybciej przemyć ranę wodą z mydłem (najlepiej mydłem antybakteryjnym) oraz udać się niezwłocznie do lekarza.